Informačný leták s prehľadom študijných odborov a zameraní vrátane bilingválneho štúdia


Aktuality


Vážení uchádzači o štúdium,

na nasledujúcich odkazoch nájdete podmienky prijatia do 1. ročníka štúdia pre školský rok 2022/2023 a 2023/2024:

2675 M ELEKTROTECHNIKA a 2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE (4-ročné denné štúdium) - pre žiakov 9. ročníka ZŠ

3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM (5-ročné denné bilingválne štúdium s anglickým jazykom) - pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

2675 N ELEKTROTECHNIKA (2-ročné diaľkové pomaturitné štúdium) - pre absolventov SŠ s maturitnou skúškou


Školský rok 2023/2024:

2675 M ELEKTROTECHNIKA a 2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE (4-ročné denné štúdium) - pre žiakov 9. ročníka ZŠ

 

3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM (5-ročné denné bilingválne štúdium s anglickým jazykom) - pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

Žiaci 9. ročníka sa môžu súčasne hlásiť na všetky 3 študijné odbory denného štúdia, ktoré na našej škole otvárame.

Ak máte možnosť, zasielajte nám, prosím, elektronické prihlášky cez EduPage

Zjednodušíte tým vzájomnú komunikáciu a budete skôr informovaní o výsledkoch prijímacieho konania.

Ďakujeme.

Návod pre žiakov a ich rodičov

Návod pre výchovných poradcov na ZŠ

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk