Informačný leták s prehľadom študijných odborov a zameraní vrátane bilingválneho štúdia


Aktuality


09.02.2022 - Podmienky prijatia na štúdium

Adlerka

Vážení uchádzači o štúdium, zverejňujeme podmienky prijatia


Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk